Ekankar

ekankar

Ekankar (Ek olarak da bilinir), 1965 yılında Paul Twitchell tarafından kurulan Tektanrılı bir dindir.  Eckankar Takipçileri genellikle kendilerine Ekist demektedir. Günümüzde dünya genelinde 500.000 ile 3.000.000 arasında takipçisi olduğu tahmin edilmektedir. 
İnançlar


Ekistler karma ve tekrarbedenlenme inançlarını benimsemiş kişilerdir. Beş tutkuya bağlılık (öfke, hırs, şehvet, fiziksel dünyaya aşırı bağlılık ve kibir) sonucu kötü karma birikir. Her bireyin hedefi geçmiş karma borcundan kurtularak arınmaktır. Bu duruma ulaşıldığında yeryüzünde başka bir ömür geçirmek gerekmez, sonsuz reenkarnasyon döngüsünden kurtulunulur.Ekistler tüm yaşamın kaynağı olan ve herhangi bir cinsiyeti bulunmayan, Sugmad adını verdikleri bir yaratıcıya inanmaktadırlar.  Sugmadın iki farklı yönü vardır. Biri negatif diğeriyse pozitif. İyilik ve kötülük birbirinden ayrılmaz, aynı madolyonun iki farklı yönüdür. İkisi uyum hali içindedir. 


Ekistler ruhların sonsuza dek var olacağına inanmaktadır. Ruhlar Sugmad'dan çıkmış birer alev gibidirler. Manevi deneyim kazanmak amacıyla Sugmad tarafından farklı boyutlara gönderilmişlerdir. Sugmadın farklı şekillerde ses veya nur aracılığıyla insan ruhuyla temasa geçtiğine inanılır. Ekankar kişinin kendisini tanımasını esas almaktadır. Kişi kendini analiz edip tanıdıktan sonra Sugmadı tanır. Bu bir yolculuktur ve en nihayetinde kişi Sugmadı tanıyınca onun gerçek meslektaşı ve iş arkadaşı olur. 

Ek Tapınağı Chanhassan, Minnesota
Ekistler aynı zamanda Tanrının kadim bir adı olan, Hu adını verdikleri, Sugmada sevgilerini belirttikleri şarkılar söylemektedirler.
Ekistler her bireyin kararlarında kişisel sorumluluk alması gerektiğine inanmakta ve ortak bir yaşam tarzı benimsememektedir. Yapmayı kabul ettiğiniz her şeyi yapabilirsiniz fakat diğer kişilere veya onların mallarına zarar vermediğiniz sürece şeklinde özetlenebilecek bir etik anlayışları vardır. Onlar ruh seyahatı, rüyalar ve diğer birçok ruhsal teknikle manevi dünyaların keşfedilebileceğine inanmaktadır.

YORUM YAPIN

Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir...

       

YORUMLAR