Judeo Paganizmi

judeo-paganizmi

Judeo-Paganizm (Yahudi Paganizmi veya Yahudi Neopaganizmi) Yahudiler için dünya elementlerine bağlı bir din yaratma amaçlı başlatılan bir akımdır. Yahudilik, Neopaganizm ve Kabbala ilkelerinin karışımıyla oluşturulmuştur. Yahudi Paganistler Yahudiliğin kökenini ve eski çağlardaki komşularının (Kenan, Fenike, Asur, Babil, Ugarit ve Mısır) inançlarını araştırırlar. Fikir alışverişinde bulunma amaçlı toplanırlar. Bu felsefenin merkezini ibrani tanrıçalar, Lilith, Panteizm gibi konular oluşturur.

Paganizm ibrahimi bir din olmadığı için Yahudi Paganizmi birçok kişi için çelişkili bir terimdir. Yahudilik inançtan çok bir etnik kimlik olduğundan annesi Yahudi olan (veya Yahudiliğe geçmiş olan) kişiler inançları ne olursa olsun Yahudi'dir. Yahudi Paganizmi'ni seçenler diğer Yahudiler tarafından kafir görülseler bile yine de Yahudi'dir; aynı şekilde Yahudiliğe inanan birisi din değiştirmediği sürece Yahudi değildir.

Yahudi Paganizmi ABD'nin 1970'lerde doğan New Age ve Neopagan akımlarının etkisiyle doğmuştur

Amha:israil'de Toprağın insanları anldıbına gelen Am Ha Aretz (kısaca Amha) doğa eksenli ruhani bir gruptur. israil'de bu kelime "uygarlaşmamış" anldıbına gelen aşağılayıcı bir kelime olarak kullanılır. Amha üylerinin bazıları politeist, bazıları gizemci, bazıları ise animisttir. Kendilerine Yahudi yerine ibrani demeyi tercih ederler. Bu grup ibrani kavimlerin animist geleneklerini devam ettirdiğini savunur. Amha geleneğine göre tanrılara Elohim, savaşçı atalarının ruhlarına Refaim, yeryüzündeki ruhlara da Terafim denir.                                

YORUM YAPIN

Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir...

       

YORUMLAR