Vika

vika

Vika Dini Vika Anglo-Kelt sistemine ait bir Pagan geleneğidir. Sürekli olarak gelişmeyi ve evrenin döngülerine göre yaşamayı amaç edinir. 

Cadılığın bir takım ahlaki kurallara bağlanarak ve geleneklere tabi tutularakGerald Bau Gardner tarafından bir Pagan dini haline getirilişidir. Bu dine mensup kişilere Vikan ya da Gardnerci Vikan denir. 

Temelleri: 
01.Tanrıça ve eşi Boynuzlu Tanrı’ya tapılır. 
02.Vikan Nasihatı izlenir: Ne istersen yap hiç kimseye zarar vermediğin sürece. 

03.Üçkat Yasası’na inanılır: İyi veya kötü herhangi bir eylemde bulunan bir kişiye bu eyleminin sonuçları bu eylemleri yaptığı hayatında üç katı olarak geri döner. 
04.Doğaya değer verilir ve tekrarbedenlenme benimsenmiştir. 
05.Yılın döngüsünde diğer günlerden ayrı özellikler gösteren 8 Sabbat günü kutlanır. 
06.Tanrıça Yüksek Rahibe tarafından temsil edilir. Boynuzlu Tanrı’yı ise Yüksek Rahip temsil etmektedir. 
07.Yüksek Rahibe kovan adı verilen genellikle 13 kişilik olan Vikan topluluğunun başıdır. 
08.Kovan hiyerarşisi birbirinden en az 1 yıl ve 1 günlük süreyle ayrılan 3 terfi seviyesinden oluşur. 
09.Ancak 3. seviyedeki bir Vikan olan cadı Yüksek Rahibe veya Yüksek Rahip olabilir. 
10.Erkek üye Yüce Rahibe; kadın üye ise Yüce Rahip tarafından kovana kabul görür ve kabul gören üye cadılığa “mükemmel sevgi ve mükemmel güven” ile katılır. 
11.Ayinler daire içinde geleneksel olarak gökgiyimli olarak yani çıplak olarak gerçekleşir fakat çıplaklık yaygın olarak yerini ayinsel kıyafetlere bırakmıştır. 

 


Cadılık ve Vika arasındaki farklar 


1.Cadılık bir uygulamadır. Vika ise bir dindir. 
2.Her Vikan cadı olmak zorunda değildir yani cadılığa ilişkin bir uygulama yapmak zorunda değildir. 
3.Cadılıkla uğraşan kişi Vika kurallarını gözardı edebilirken bir Vikan bu kurallara dini gereği uymak zorundadır. 

Günümüzde Vicanlık 

Vika dini bugün 1-3 milyon kişi tarafından benimsenmiş bir dindir

YORUM YAPIN

Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir...

       

YORUMLAR