Her Sanat Birer Yetenektir

her-sanat-birer-yetenektir

Sanat denilince aklımıza hayal gücünün ve yaratıcılığın ürünü olan eserler geliyor hiç şüphesiz. Geçtiğimiz yüzyıllarda nelerin sanat olarak adlandırılabileceğine dair birçok tartışmalar yaşanmış ve açıklığa kavuşturulamayan yanları da ortaya çıkmıştır. Bu tartışmalar sonucunda sanat belli kalıplar içerisine sıkıştırılmış ve ve çerçeve kazandırılmış. Bu çerçeve ne denli daraltılırsa daraltılsın sanat için 'her yetenek aynı zamanda bir sanattır' diyebiliriz. Çünkü eski dönemlerdeki insanlar yeteneklerini ortaya koyarak bir şeyler geliştirmişlerdir ve bunun adına daha sonraki zaman dilimlerinde sanat adı verilmiştir. Örneğin Uzak Doğu da yüzyıllar önce yaşayan Çinli ve Japon toplumlarından bazı insanlar ipekler, deriler, tahtalar ve kumaşlar üzerine çeşitli hayvan figürlerini resmederlermiş. Daha sonraları bu yetenek gelişme göstermiş ve fırça ile kağıt benzeri maddelerin üzerine değişik türden resimler yapılmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda uzak doğuda resim yapma sanatı ortaya çıkarak hızla gelişmiştir.

Çin'de ilk çağlardan itibaren önemli ressamlar gelişmiş ve daha sonraları avrupa ve diğer kıtalara yayılmıştır. Önceleri resmedilen kimselerin gerçek yüzleri değil, toplumsal rolüne göre canlandırılır; duruşu, görünüşü onun kimliği konusunda bilgi verirdi. Bir tanrının ya da kralın gücünü ve yüceliğini göstermek için onu resimdeki ya da oymadaki diğer insanlardan çok daha büyük boyutlarda çizerlerdi. Eğer resimde belli bir olay anlatılmakmak isteniyorsa, olayın geçtiği yer ya da uyandıracağı çağrışım bir simgeyle belirtilirdi. Daha sonraki yüzyıllarda bu gelenek tümüyle değişerek insan portleri çizilmeye başlandı ve bu bir sanat olarak adlandırıldı. Bu ve bu gibi örnekler sanatın yetenekten ibaret olduğunun apaçık birer göstergesidir. Sanat adı verilen tüm oluşumların merkezinde bir veya daha fazla kimsenin yeteneğinden oluşan ürünler yatmaktadır.

YORUM YAPIN

Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir...

       

YORUMLAR