Menderes Gençlik

menderes-genclik

 

Türkiye tüm  zamanların en büyük gençlik yapılanması haraketini başlatmış durumda.Yenilenen yeni belediyeler kanununda kent konseylerinde  gençlik meclislerinin yer alması ve yerelleşmenin ilk adımlarının atılması yerel gençlik çalışmalarında kurumsal alt yapının  sağlanması yine uygulama süreçlerine katılımın arttırılması ve gençlere yönelik teşvik hareketinin farkındalık düzeyine getirilmesini hedeflemekte.Süreçin ağır işleyen çarklarının hızlandırılmaısıyla talep ve sorunlara yönelik gençlik hizmetleri verilebilmesi ve gençlerin karar alma mekanizmalarında yer alması sağlanıldı.Biz genç kitleler için yapılan bunca şeyden istifade etmek varken faydalı üretken yaratıcı yanlarımızı geliştirmek ve vatanımız adına her türlü sosyal ve dini değerleri korumaya kendimizi adamak varken neden sadece ye iç yat üçlemesini benimseyelim.Bilgi çağının eşsiz ürünlernden faydalanmak varken neden cehaletin ağır külfeti altında ezilen bir zümreyi temsil edelim.Cehaletin bedelini yaşayan genç gurpların terör örgütlerine katılması ve toplumsal değerlerin aşınmasınada ne denli etkili olduklarını defalarca görmedik mi.Ülkemizi kasıp kavuran terör ve örgütsel faliyetlerin  hedefinde yine gençlerin olduklarını göremiyormuyuz.Bu devlet biz genç zihinlere pek çok alternatif sunmuş durumdayken neden birlik  ve beraberliği korumak yerine bu bütünlüğü parçalamak isteyelim ki!Kirlenmilş zihinlere iman ve  birlik mesajları  yaymak yerine neden savaşın çığırtkanlarına destekçi olalım ki?Menderes Gençlik yapılanması olarak önce kendime sonrada sizlere neyin yanlış neyin doğru olduğunu söylemek isterim.Bizler iman gayesini hayatın her safasında kendilerine idol edinmiş tüm fiziksel koşuların sadece geçici değerler olduğunun farkında olan kimseler değilmiyiz.İnanç ve düşünce özgürlükleri arasında kendimizi bulmayı  ve asıl mahiyetimize ulaşmayı hedefliye bilecek dirayeti bulamıyormuyuz.

Menderes Gençlik olarak çekirdek ekibimiz ve gençlik yapılanmasını destekleyen kardeşlerimizin yandaşlıkları doğrultusunda yapılanma faliyetleri hız kaybetmeden devam ediyor.Şu ana  kadar siyasi faliyetlerimiz sadece devlet erkanına uygun şekilde hazırlanmakta ve devlet destekli kurulların gözetimi altında gerçekleşmektedir.Bu gençlik hareketinin tek bir amaca hizmet etiğini ve o amacın sadece halkın bekasını gözetmek ve tüm haksız adil olmayan disipline edilmemiş ilkel çıkarların durdurulmasını hedeflemektedir.

Menderes Gençlik Dünden Bugüne 

Menderes Gençlik ismi Kahtan'ın bir mahallesi olan Menderes mahalesinde filizlenerek  bugün yeşermiş  ve dalanıp budaklanmak üzeredir.Menderes Gençliğinin aktörlerinden olan İkon kod adıyla tanınan ancak gerçek ismi Said Ali Tomak olan bu kardeşimiz ilk olarak Menderes Gençlik ismini zikreden kişidir.Bugün Menderes Gençlik sözcüleri arasında Kitlesel iletişim ve sosyal farkındalık kazanmak adına portatif algı materyellerini etkin şekilde kullarak gurupsal faliyetlerin ivme kazanmasında çok büyük katkıları olmuştur.Daha ismini zikretmek istediğim pek çok ağabeyimiz  ve yol arkadaşlarımız bulunmaktadır ancak diğer yazılarımızda görev aktivitesi olan Menderes Gençlik hareketinin oluşmasında büyük rol oynayan arkadaşlarımızı da bol bol zikredeceğiz

 Yasalar çerçevesince var olan gençlik yapılanmalarının  yapılarının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması
önerisinde bulunmak istiyoruz.Yerel düzeyde kamu ve stk arasında gençlik çalışmalarında ortaklıkların kurulmasında danışma kurullarının oluşturulmasında eşgüdümsel bir görev dağıtım mekanizması inşa edilerek  Kahtanın sorunlarnı dile getiren aktif olarak hizmet yapacak aktörlerin artık oluşmasını istemekteyiz.Her şeyden önce Belediye ve Miletvekili kademesine yükselmek isteyen Abilerimizin en azından belirli bir eğtim almaları gerektiğini savunmaktayız.Kahtanın en büyük problemlerinden olan menfat algısının tamamen yok olması gerektiğini düşünüyoruz.Menfatle gelenin menfaatle gideceğini  biliyoruz ve Kahtanın artık gerçek anlamda yükselmesini bekliyoruz.

Menderes Gençlik Yazılı Ve Görsel Medya Danışmanı:Okan Alagöz   www.digiworksteam.com 

YORUM YAPIN

Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir...

       

YORUMLAR